Dlouhodobým záměrem celého zařízení je vytvářet školní prostředí, kde se dětem a žákům dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče a kde se současně děti a žáci cítí spokojeně a bezpečně.

Organizace sdružuje:

  • Základní školu zřízenou podle par. 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů - Frýdlant nad Ostravicí;
  • Základní školu při zdravotnickém zařízení – odloučené pracoviště při Odborném léčebném ústavu Metylovice,
    p. o. - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1 (dále OLÚ);
  • Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení OLÚ;
  • 1 oddělení školní družiny (pracoviště Frýdlant nad Ostravicí);
  • 1 oddělení školního klubu (odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení OLÚ);
  • školní jídelnu – výdejnu (pracoviště Frýdlant nad Ostravicí).

___________________________________________