• Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje společnost Jobman s.r.o., se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10.

___________________________________________________

Informace o výuce od 12. dubna 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je od 12. 4. 2021 umožněna prezenční výuka žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 6 odst. 9 školského zákona.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je přítomnost žáků ve škole podmíněna účastí na testování.

Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19. 
___________________________________________________

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne v úterý 20. 4. 2021 v době od 9.00 do 16.00 h.

Osobní přítomnosti dětí ve škole při zápisu - je možné domluvit telefonicky  osobní konzultaci.

Kritéria pro přijímání žáků:

K povinné školní docházce budou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení

 • s mentálním postižením,
 • souběžným postižením více vadami,
 • poruchami autistického spektra.

Způsoby podání žádosti o přijetí:

 • zaslat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • osobní podání ve škole po předchozí telefonické domluvě, tel. č: 558 677 344 za dodržení platných protiepidemických opatření,
 • do datové schránky školy,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

K žádosti je třeba doložit:

 • rodný list nebo jeho kopii, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie,
 • posouzení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra),
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě odkladu školní docházky je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Zde si můžete stáhnout Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formát .docx) nebo (formát .pdf)
___________________________________________________

Informace k organizaci vzdělávání ve školním roce 2020/2021(.pdf) naleznete zde... 
___________________________________________________