Zde se můžete seznámit se vším, co se na našich školách děje,
a co děláme v letošním školním roce.

Najdete zde informace o různých akcích pořádaných školami,
nebo kterých se  žáci našich škol zúčastnili.