Říjen v MŠ

Ovoce a zelenina,
bavila nás plastelína,
bramborová tiskátka,
i o šišce pohádka.
A taky nás napadlo
hrát o řepě divadlo. 

V říjnu jsme se věnovali plodům podzimu. Pomocí pohádky jsme se naučili rozlišovat ovoce a zeleninu, ukázali si, co roste na poli a v lese. Sbírali a lisovali jsme barevné listy,  vytřepávali jsme šišková semínka a díky pokusu zjistili, jak se chová šiška v suchu a ve vlhku. Uspořádali jsme „Bramborové hrátky“. Nejdříve jsme si řekli bramborou říkánku a zazpívali písničku a pak jsme zápolili venku na hřišti v nejrůznějších disciplínách – brambory jsme hledali, převáželi na kolečku, házeli do kyblíku, kutáleli z kopce… Pak nás čekalo ještě bramborové tvoření, společně s rodiči jsme vytvořili nejroztodivnější bramborové postavičky, které zdobí parapety ve spojovacím krčku.  Na závěr turnusu nás čekal výlet do Frýdlantu, kde jsme plnili přírodovědné úkoly a zařádili jsme si na dětském hřišti.

Radmila Vojtková

__________________________

Září ve školce

V září bylo pořád krásně,
chodili jsme ven, to je jasné,
učili se o počasí,
vnímali přírodní krásy,
sbírali jsme přírodniny,
výrobek měl každý jiný,
na Vyhlídce soutěžili,
na kolotoči se vozili. 

Takhle nějak to vypadalo v září v naší MŠ. Co to šlo, byli jsme venku, učili se hrát hry s míčem, prozkoumávali okolí, sbírali přírodniny, budovali v písku, ale taky jsme si venku na procházce zazpívali či na zahradě zatancovali s hudbou. Ve školce jsme zkoumali, zda jde ze tří barev vytvořit duhu, podařilo se nám to z plastelíny i pomocí barev. Společně s rodiči jsme v Dílničkách vytvořili z přírodnin krásné výrobky a uspořádali výstavku na parapetech spojovacího krčku. Završením turnusu pak byl společný výlet na přírodovědnou stezku Vyhlídku, kde jsme museli splnit různé úkoly a odměnou nám byla jízda na prehistorickém kolotoči.

Radmila Vojtková

__________________________