Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Základní škola zřízená podle par. 16 odst. 9 Školského zákona se nachází ve Frýdlantu nad Ostravicí, Náměstí 7.

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení různého stupně, kombinované vady, poruchy autistického centra) 1. – 9. ročníku základní školy (praktické)
a 1. - 10. ročníku základní školy  speciální. Žákům naší školy jsou přiznána podpůrná opatření 4. – 5. stupně.

Výuku zajišťují speciální pedagogové ve spolupráci s asistenty pedagoga.

 
V provozu jsou:    2 třídy základní školy (praktické)

                             2 třídy základní školy speciální                                      

V odpoledních hodinách zajišťuje volnočasový program žáků školní družina ve dvou  odděleních.

Virtuální prohlídka školy.