[ Zpět ]

Seznam Digitálních učebních materiálů (DUM) vytvořených v rámci projektu EU peníze školám

 

Materiály jsou dostupné na požádání v ředitelně školy.

 

Učební materiály (DUM) vytvořené v rámci šablony:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Smyslová výchova - základní vzdělávání – RVP ZŠS – druhý stupeň

 

Číslo DUM Název Anotace Formát
Sv-Foj-01 01 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – vizuomotorické cvičení – koordinace ruky a oka. pdf
Sv-Foj-02 02 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové vnímání – Žák pojmenuje vše, co vidí na obrázku, podtrhne větší předměty červenou pastelkou, zakroužkuje menší předměty pastelkou zelenou a vybarví ovoce červeně, zvířata zeleně, dopravní prostředky modře a školní pomůcky žlutě. pdf
Sv-Foj-03 03 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací Pracovní list – prostorová orientace – utvrzování a rozlišování pojmů na obrázku: nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, vedle, nad, pod, za. pdf
Sv-Foj-04 04 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové vnímání – cvičení zrakové paměti: žák pojmenuje a vybarví obrázky, určí, k čemu slouží a kde se může setkat se zvířaty, potravinami, hudebními nástroji a dopravními prostředky. Práce s obrázky, téma podzim. pdf
Sv-Foj-05 05 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – kinestézie – vnímání a poznávání těla. pdf
Sv-Foj-06 06 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. pdf
Sv-Foj-07 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti pdf
Sv-Foj-08 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. pdf
Sv-Foj-09 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – Smyslová výchova – zrakové a sluchové vnímání, kinestezie, prostorová orientace, komunikační dovednosti, vizuomotorické cvičení. Téma: Režim dne – části dne, péče o tělo, výživa člověka, lidské tělo, péče o zdraví. pdf
Sv-Foj-10 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorická cvičení, komunikační dovednosti. pdf
Sv-Foj-11 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – prostorová orientace, zrakové a sluchové vnímání, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. pdf
Sv-Foj-12 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Zaměstnání dospělého člověka – práce a pracovní činnosti, pracovní pomůcky, pracovní materiály pdf
Sv-Foj-13 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Roční období, LÉTO – letní měsíce, ovoce, luční květiny, počasí, sport, žně pdf
Sv-Foj-14 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Orientace v čase: roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, orientace v kalendáři, seznámení a poznávání hodin, pdf
Sv-Foj-15 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Příroda na podzim: podzimní měsíce, stromy, podzimní plody, ptáci, práce na zahradě, podzimní sklizeň. pdf
Sv-Foj-16 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: ŠKOLA: prostory školy, školní pomůcky, spolužáci, bezpečná cesta do školy. pdf
Sv-Foj-17 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Volný čas – sportovní hry, kultura, doprava, sezónní a domácí činnosti. pdf
Sv-Foj-18 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: MŮJ DOMOV-MOJE VLAST: dům, ve kterém bydlím - vybavení, orientace v domě; rozdíl mezi městem a obcí, obchody, doprava; ČR- mapa, vlajka; ţivotní prostředí - odpady. pdf
Sv-Foj-19 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Člověk a příroda – podzimní plody, domácí zvířata, rostliny, živočichové. pdf
Sv-Foj-20 07 speciální vzdělávání – Smyslové vnímání – poznávací, rozumové Pracovní list – zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorické cvičení, komunikační dovednosti. Téma: Člověk a společnost- chování ve společnosti, na veřejném prostranství, pozdravy, zaměstnání, bydliště, města. pdf