Základní škola a Mateřská škola,
Frýdlant nad Ostravicí,
 Náměstí 7, příspěvková organizace

 

Součástí školy

Základní škola:
poskytujeme základy vzdělávání a základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.


Mateřská škola při zdravotnickém zařízení v Metylovicích:
zabezpečujeme předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní klub:
poskytujeme zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna:
zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy, dále zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy .
 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu
je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: htttp://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.