Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.


Zapojení do projektů

  • OP JAK -  „Šablona I OPJAK - Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Frýdlant nad Ostravicí“ 
  • MAP IV „Beskydy - vzděláváme pro život„ - MAS Frýdlansko-Beskydy z. s. 
  • Realizace akce „Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK“ ve spolupráci s MSDC, p. o. 


Další akce a činnosti ve škole

 

16. 10. 2023 - Zábavné dopoledne ze studenty BMA

Dne 16. 10. 2023 jsme se opět setkali se studenty anglického Gymnázia BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Naši žáci se aktivně zapojili do všech připravených aktivit, zaměřených na správnou koordinaci pohybu a rozvoj smyslového vnímání. Studentům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

13. 10. 2023 - Návštěva Policie ČR

Dne 13. 10. jsme navštívili místní stanici Policie ČR.  Mohli jsme se podívat, jak funguje kamerový systém ve Frýdlantu a jeho okolí nebo si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být zavřený v cele předběžného zadržení. Nejvíce však děti nadchl policejní vozový park. Na oblíbenou čtyřkolku se mohli všichni stateční zájemci posadit a na závěr i dokonce zahoukat. Uvnitř jsme si potom povídali o práci policistů, ale také o našich právech a povinnostech v běžném životě. Děkujeme policistům za jejich ochotu a čas a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

11. 10. 2023 - Sportovní den

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu!

Tak by se dal popsat náš letošní první společný sportovní den. Ve středu 11. října jsme se vydali pěšky krásnou cestou podél letiště až na vrcholek Borové. Odměnou nám byl nádherný výhled. Pod Borovou pak skvělé fotbalové i dětské hřiště. Všichni podali nádherný sportovní výkon a od pana starosty z Malenovic obdrželi i krásné malinové medaile. Cesta zpátky nám utekla jako voda a my se těšili na zasloužený oběd.

 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

10. 10. 2023 - Povídání s Myslivcem

V úterý 10. 10. v rámci odpoledního vyučování a družiny nás navštívil pan myslivec, který nás doslova vtáhl do života beskydských živočichů. Mohli jsme si osahat různá paroží a vyslechnout spousty příběhů o setkání s živým medvědem, liškami či jezevci. Nakonec se a námi pan myslivec podělil i s radami, jak volně žijící zvířata pozorovat. Tak třeba se to někomu z nás podaří. Těšíme se na další setkání, příště možná již v terénu.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

 

19. 9. 2023 - Zábavné dopoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos jsme navázali spolupráci s anglickým Gymnáziem BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti si pro naše žáky připravili pestrý program seznamovacích her a pohybových a pěveckých aktivit. Žáci se úspěšně zapojili do všech připravených činností. Studentům děkujeme za společné zážitky a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________