Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.


Zapojení do projektů

  • OP JAK -  „Šablona I OPJAK - Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Frýdlant nad Ostravicí“ 
  • MAP IV „Beskydy - vzděláváme pro život„ - MAS Frýdlansko-Beskydy z. s. 
  • Realizace akce „Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK“ ve spolupráci s MSDC, p. o. 


Další akce a činnosti ve škole

 

26. 3. 2024 - Zábavné dopoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Dne 26. 3. 2024 jsme se opět těšili na milé studenty I. ročníku anglického gymnázia BMA, kteří pro nás připravili zábavný program, zaměřený na hudebně pohybové aktivity. Studentům děkujeme a těšíme se na další společné zážitky.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

19. 3. 2024 - Klub pro rodiče a žáky
 
Odpolední program pro rodiče a žáky byl zaměřen na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Naše zručné maminky společně s dětmi si z oválných kamínků, větvičky a peříček vytvořily ptáčka, kterého „usadily“ na předem připravený dřevěný korpus. Milou velikonoční dekoraci dotvořily přírodním materiálem.
 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

19. 3. 2024 - Čarovná pastelka

V úterý 19. 3. se žáci naší školy zúčastnili výchovně-vzdělávacího koncertu na téma Čarovná pastelka na cestě kolem světa. Základní informace o každém světadílu byly doladěny tématickou písní a nechyběly ani vědomostní soutěže přímo pro děti z publika. Po koncertě si děti odnesly na památku omalovánku a CD s písněmi. Dětem se tento koncert moc líbil a věřím, že si ještě teď doma tancují na melodie písní.
 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

1. 3. 2024 - Karnevalový den

Pátek 1. března jsme si užili v karnevalovém duchu. Dopoledne bylo plné hudby a tance, hudebních i pohádkových soutěží a nechybělo ani malé sladké pohoštění. V kostýmech si děti i započítaly pod vedením neohroženého námořníka. Byl to krásný a veselý den.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

27. 2. 2024 - Klub pro rodiče a žáky

Příroda se probouzí, jaro se blíží. Naše milé, kreativní maminky společně s dětmi si do připravené proutěné, dřevěné, či terakotové nádoby nasypaly zeminu, kde zasadily pestrobarevné primulky, modřence a zakrslé tulipánky. Originální nádobu dozdobily přírodním materiálem.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

16. 1. 2024 - Klub pro rodiče a žáky

Odpolední kreativní program pro rodiče a děti byl zaměřen na jemnou motoriku, fantazii a na cvičení pozornosti. Naše milé maminky a děti vytvořily originální, závěsný obrázek se zimní tématikou. Společně jsme zvolily již známou ubrouskovou techniku. Nejprve na pevný papírový korpus maminky společně s dětmi nalepily ubrousek s motivem ptáčků či domečků, který pomocí pistolky přitavily na předem připravený dřevěný rámeček. Takto vytvořený obrázek dotvořily přírodním materiálem.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

5. 1. 2024 - Novoroční tříkrálové setkání

Dne 5. 1. 2024 jsme opět navštívili, Centrum denních služeb Domovinka ve Frýdku-Místku. Naši žáci se převlékli do kostýmů tří králů a za zpěvu známé písně jsme vešli do společenské místnosti, kde nás netrpělivě očekávali klienti Domovinky. A protože jsme nepřišli s prázdnou, každé babičce a dědečkovi jsme předali ručně vyrobené „štěstíčko“.  Také milí zaměstnanci Domovinky pro nás připravili videoprojekci dokumentu, nazvanou Tříkrálová cesta. Příjemné, inspirativní dopoledne jsme společně zakončili zpěvem, sladkým občerstvením a společným tancem. Děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

 5. 1. 2024 - Králové na návštěvě v kostele

V pátek 5. ledna 2024 jsme si společně připomněli příběh tří králů, kteří se před dvěmi tisíci lety vydali z dálného východu až do Betléma, aby se nově narozenému Ježíškovi přišli poklonit a přinesli mu vzácné dary. I my jsme se dnes vydali do malého Betléma v místním kostele sv. Bartoloměje jako králové. Vyrobili jsme si krásné koruny a přinesli jsme Ježíškovi svůj úsměv, zamávání a nějakou tu zpívanou koledu. Děkujeme paní varhanici Markétce, která nás na tento velkolepý nástroj doprovodila a panu faráři za milé přání do nového roku a sladkou bonbonkovou koledu.

 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

22. 12. 2023 - Příprava na Vánoce

Ke konci adventní doby byly přípravy na Vánoce doslova v plném proudu. Celá škola se postupně převlékala do vánočního kabátu. Naši nejstarší si vzali na starost zdobení stromečku u hlavního vchodu, ostatní si vyráběli ozdoby a zdobili stromečky ve svých třídách. Nejkrásnější a nejvoňavější byl ale poslední den 22.12., kdy se ozývaly koledy ze všech tříd, uvařil se čaj a ochutnávalo se cukroví, někteří si zkoušeli i vánoční zvyky jako pouštění lodiček či krájení jablka. Nechybělo ani překvapení pod stromečkem a velká radost dětí a s přáním krásného prožití Vánoc a všeho dobrého do nového roku jsme se školou v roce 2023 rozloučili.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

7. 12. 2023 - Návštěva knihovny

Dne 7. prosince jsme navštívili místní knihovnu, kde měla paní Bobišová pro naše děti opět připravenou moc pěknou knihovnickou lekci. 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

5. 12. 2023 - Mikuláš

Datum 5. prosince se již dlouhá léta spojuje s návštěvou Mikuláše, který podle tradice v tajnosti obdarovával potřebné. Tuto tradici si stále zachováváme a jsme rádi, že ani letos naší školu Mikuláš neobešel a společně se svými pomocníky čertem a andělem navštívil děti ve všech třídách. Děti byly na Mikuláše připravené, statečně zpívaly nebo recitovaly a zaslouženě pak z rukou Mikuláše dostali malou nadílku.

Srdečné pozvání jsme letos dostali také z Lékárny AVE, která v tento den měla pro děti připravené Mikulášské překvapení. Děti na oplátku v lékárně nechaly své obrázky, které její výlohu originálně vyzdobily. Děkujeme všem za krásnou spolupráci.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

3. 11. 2023 - Podzim hraje všemi barvami "MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ"

Dne 3. 11. 2023 žáci naši školy navštívili, Centrum denních služeb Domovinka ve Frýdku-Místku, kde nás přivítala Mgr. Fojtíková, která nás provedla a seznámila s chodem denního centra Domovinka. Žáci se dozvěděli zajímavosti z historie budovy, prohlédli si zařízení a jednotlivé předměty v reminiscenční místnosti. Také si mohli zarelaxovat v multisenzorickém prostředí Snoezelen, kde obdivovali vodní sloup a světelné efekty. Naše další kroky vedly do společenské místnosti, kde nás netrpělivě očekávali klienti Domovinky. Po představení se a potlesku jsme si společně za hudebního doprovodu kytary zazpívali. Veselé babičky a dědečkové se usmívali i pohupovali do taktu známých i méně známých písniček. Na oplátku pro naše žáky, si paní Ludmila K. připravila hádanky s podzimní i zimní tématikou. Milé a pro nás velmi přínosné dopoledne bylo zakončeno sladkým občerstvením a společným tancem. Děkujeme a těšíme se na další společné zážitky.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

29. 10. 2023 - Halloween

Pondělí v Halloweenském duchu se všem líbilo. Učit se v kostýmech, vyrábět strašidýlka, pavouky, uvařit si dýňovou polévku byla pro všechny opravdu nevšední zábava.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

19. 10. 2023 - Studánky a prameny v Beskydech

Dne 19. 10. 2023 nás navštívil Mgr. Jaromír Polášek, lektor odborných kurzů z Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Za pomocí interaktivní tabule našim žákům přiblížil, kde se v minulosti nacházely již zaniklé prameny, studánky, lesní jezírka a potůčky. Také se nám líbilo vyprávění o síle léčivých pramenů, kapličkách a studnách. Závěrem jsme se dozvěděli zajímavosti z historie frýdeckého vodovodu a přehradních nádrží. Panu Poláškovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

17. 10. 2023 - Klub pro rodiče a žáky 

Odpolední program pro rodiče a žáky, který proběhl 17. října, byl zaměřen na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Naše milé a kreativní maminky společně s dětmi nasbíraly pestrobarevný přírodní materiál, který nadekorovaly do truhlíku nebo na slaměný věnec.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

16. 10. 2023 - Zábavné dopoledne ze studenty BMA

Dne 16. 10. 2023 jsme se opět setkali se studenty anglického Gymnázia BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Naši žáci se aktivně zapojili do všech připravených aktivit, zaměřených na správnou koordinaci pohybu a rozvoj smyslového vnímání. Studentům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

12. 10. - 13. 10. Projekt "72 hodin"

Již tradiční projekt s environmentální tématikou nás i tento rok zval k zapojení. Přijali jsme letošní výzvu zaměřit se na naše opylovače, především na včely samotářky. V hodinách přírodopisu jsme si vysvětlovali, jaký je hlavní úkol včel samotařek a co potřebují ke svému životu a hlavně rozmnožování. A tak jsme na naší školní zahradě vytvořili "obydlí pro opylovače". V jarních měsících se chystáme opylovačům vysadit kousek louky, tak snad se jim u nás bude líbit.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

13. 10. 2023 - Návštěva Policie ČR

Dne 13. 10. jsme navštívili místní stanici Policie ČR.  Mohli jsme se podívat, jak funguje kamerový systém ve Frýdlantu a jeho okolí nebo si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být zavřený v cele předběžného zadržení. Nejvíce však děti nadchl policejní vozový park. Na oblíbenou čtyřkolku se mohli všichni stateční zájemci posadit a na závěr i dokonce zahoukat. Uvnitř jsme si potom povídali o práci policistů, ale také o našich právech a povinnostech v běžném životě. Děkujeme policistům za jejich ochotu a čas a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

11. 10. 2023 - Sportovní den

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu!

Tak by se dal popsat náš letošní první společný sportovní den. Ve středu 11. října jsme se vydali pěšky krásnou cestou podél letiště až na vrcholek Borové. Odměnou nám byl nádherný výhled. Pod Borovou pak skvělé fotbalové i dětské hřiště. Všichni podali nádherný sportovní výkon a od pana starosty z Malenovic obdrželi i krásné malinové medaile. Cesta zpátky nám utekla jako voda a my se těšili na zasloužený oběd.

 

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

10. 10. 2023 - Povídání s Myslivcem

V úterý 10. 10. v rámci odpoledního vyučování a družiny nás navštívil pan myslivec, který nás doslova vtáhl do života beskydských živočichů. Mohli jsme si osahat různá paroží a vyslechnout spousty příběhů o setkání s živým medvědem, liškami či jezevci. Nakonec se a námi pan myslivec podělil i s radami, jak volně žijící zvířata pozorovat. Tak třeba se to někomu z nás podaří. Těšíme se na další setkání, příště možná již v terénu.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________

 

19. 9. 2023 - Zábavné dopoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos jsme navázali spolupráci s anglickým Gymnáziem BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti si pro naše žáky připravili pestrý program seznamovacích her a pohybových a pěveckých aktivit. Žáci se úspěšně zapojili do všech připravených činností. Studentům děkujeme za společné zážitky a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eliška Matušková

________________________________________